După o perioadă de stand-by, răzbat ecouri de bine despre clinica Back to Eden din Șuncuiuș. În vara anului 2017, o mână de oameni de bine, care au pe inima lor lucrarea lui Dumnezeu, au sprijinit, logistic și financiar, continuarea lucrărilor la așezământul medical din Șuncuiuș. Imaginile pe care le prezentăm în continuare sunt mărturii ale grijii providențiale a lui Dumnezeu, precum și ale inimilor consacrate care simt valoarea unui asemenea proiect, definitoriu pentru misiunea medical-naturistă. Le mulțumim tuturor și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze în măsură bogată jertfa acestor temerari luptători în lupta cea bună a credinței, animați de perspectiva frumoasă a unui centru de sănătate consacrat pentru slava lui Dumnezeu și binele, temporar și veșnic, al celor năpăstuiți de boală.

Încă o dată, „Eben-Ezer” – ”Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12).

Nădăjduim, cu aceeași credință vie, care vede invizibilul, crede incredibilul și primește ca răsplată imposibilul, că Dumnezeu, prin Harul Său, Își va împlini făgăduința cu noi și cu acest proiect, așa cum spune apostolul Pavel: ”Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6).

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Nihil Sine Deo!