Ecouri de bine despre clinica “Back to Eden” Șuncuiuș

După o perioadă de stand-by, răzbat ecouri de bine despre clinica Back to Eden din Șuncuiuș. În vara anului 2017, o mână de oameni de bine, care au pe inima lor lucrarea lui Dumnezeu, au sprijinit, logistic și financiar, continuarea lucrărilor la așezământul medical din Șuncuiuș. Imaginile pe care le prezentăm în continuare sunt mărturii ale grijii providențiale a lui Dumnezeu, precum și ale inimilor consacrate care simt valoarea unui asemenea proiect, definitoriu pentru misiunea medical-naturistă. Le mulțumim tuturor și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze în măsură bogată jertfa acestor temerari luptători în lupta cea bună a credinței, animați de perspectiva frumoasă a unui centru de sănătate consacrat pentru slava lui Dumnezeu și binele, temporar și veșnic, al celor năpăstuiți de boală.

Încă o dată, „Eben-Ezer” – ”Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12).

Nădăjduim, cu aceeași credință vie, care vede invizibilul, crede incredibilul și primește ca răsplată imposibilul, că Dumnezeu, prin Harul Său, Își va împlini făgăduința cu noi și cu acest proiect, așa cum spune apostolul Pavel: ”Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6).

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Nihil Sine Deo!

Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă “Back to Eden” Șuncuiuș, jud. Bihor

Visul că o clinică modulară din Germania va deveni un așezământ medical al terapiei naturiste în România a devenit o realitate. În intervalul 11 – 27 noiembrie 2013, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința și sprijinul susținut al autorităților din Waiblingen și al familiei Konrad din Germania, această unitate medicală mobilă a ajuns la destinația finală din Șuncuiuș, județul Bihor. Urmează ca modulele clinicii mobile să fie amplasate pe fundația pregătită pentru acestea și să se realizeze racordurile la facilitățile necesare acestora. De asemenea, sunt necesare lucrări de retușare și finisare, pentru a face funcțională unitatea medicală.

Mulțumim autorităților și familiei Konrad din Germania și, în același timp, autorităților din județul Bihor, precum si prietenilor, care au făcut posibilă finalizarea acestui demers.

Vă oferim în continuare câteva imagini surprinse în timpul lucrărilor efectuate în vederea transportului acestei clinici modulare din Germania în România, Șuncuiuș, jud. Bihor.

Clinica modulară din Germania a ajuns la Șuncuiuș, jud. Bihor

Visul că o clinică modulară din Germania va deveni un așezământ medical al terapiei naturiste în România a devenit o realitate. În intervalul 11 – 27 noiembrie 2013, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința și sprijinul susținut al autorităților din Waiblingen și al familiei Konrad din Germania, această unitate medicală mobilă a ajuns la destinația finală din Șuncuiuș, județul Bihor. Urmează ca modulele clinicii mobile să fie amplasate pe fundația pregătită pentru acestea și să se realizeze racordurile la facilitățile necesare acestora. De asemenea, sunt necesare lucrări de retușare și finisare, pentru a face funcțională unitatea medicală.

Mulțumim autorităților și familiei Konrad din Germania și, în același timp, autorităților din județul Bihor, precum si prietenilor, care au făcut posibilă finalizarea acestui demers.

Vă oferim în continuare câteva imagini surprinse în timpul lucrărilor efectuate în vederea transportului acestei clinici modulare din Germania în România, Șuncuiuș, jud. Bihor.

Clinica din Șuncuiuș, jud. Bihor

Visul și proiectul construirii unui așezământ medical se conturează încet, încet, devenind o realitate, mărturie a așteptărilor marcate de nădejdea intervenției Preabunului Tată Ceresc. Traversând o perioadă a crizelor de tot felul, mesajul acestui demers se adresează oamenilor în general și pacienților, în mod special. Meditând la cuvintele profetului Zaharia, din cartea sa, aparținând Vechiului Testament, ”Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? …” (Zaharia 4:7), trebuie să mărturisim că noi nu am disprețuit ziua începuturilor slabe, ci, prin credință, am experimentat paradoxul afirmației apostolului Pavel: ”… căci, când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12:10). Și aceasta este posibil oricărei persoane care trăiește prin credință, întrucât, același Cuvânt al lui Dumnezeu declară, axiomatic, prin profetul Zaharia: ”…Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor” (Zaharia 4:6).

Mulțumim Preabunului Tată Ceresc pentru sprijinul acordat în vederea realizării acestui proiect. Mulțumim, de asemenea, tuturor acelora care au simțit și simt împreună cu noi, sprijinind logistic și financiar acest proiect.

Vă oferim în continuare câteva imagini ale proiectului așezământului medical de la Șuncuiuș, județul Bihor, unde vor demara lucrările construirii acestui obiectiv.

Manual Edenic de Medicină Naturistă Profilactică și Terapeutică

Cartea aceasta este destinată a fi un instrument de lucru menit să îmbogăţească experienţa şi cunoştinţele tuturor acelora care, într-o lume abrutizată de mândria ştiinţei omului şi intoxicată de medicamente şi alimente pervertite, agresiv aditivate sau preparate din organisme modificate genetic, îndrăznesc să mai creadă şi să se încreadă în Dumnezeu şi, de asemenea, să practice medicina cristică şi stilul de viaţă edenic. Metoda de terapie naturistă prezentată în carte, oricât ar părea de simplă şi uşor de practicat, nu se substituie actului medical riguros fundamentat ştiinţific şi nu minimalizează rolul şi importanţa medicului în precizarea diagnosticului corect şi complet al bolii pacientului şi în stabilirea, cu rigurozitate, a schemei de terapie personalizată a bolii acestuia. Cartea nici nu încurajează la automedicaţie, deoarece remediile naturiste nu sunt panacee. Mai mult, mesajul cărţii este şi o invitaţie la o colaborare medicală interdisciplinară, având ca unic obiectiv profilaxia bolilor şi recuperarea din boală a celor suferinzi. Colaborarea interdisciplinară, bazată pe principii medicale deontologice, este calea cea mai valoroasă pentru a veni în întâmpinarea unei lumi din ce în ce mai suferinde, la o vârstă din ce în ce mai tânără. Pentru a nu compromite medicina naturistă prin diletantismul tot mai prezent în acest compartiment al medicinei, este strict necesar ca aceasta să fie practicată cu competenţă şi profesionalism, încurajând colaborarea medicală interdisciplinară, precum şi parteneriatul medic – pacient, ca pe un veritabil tandem, stringent necesar finalizării actului medical în beneficiul pacientului.

Cartea are 1228 de pagini și este structurată pe 17 capitole, abordând, de o manieră originală, o metodă vizând profilaxia și terapia bolilor, din perspectivă naturistă, așa cum a conceput-o și a practicat-o doctorul Doru Laza timp de 11 ani, în clinica “Eden” din Breaza, județul Prahova. Doctorul Laza, împreună cu fiica sa, doctor Manuela Laza, medic rezident anul 5 în specialitatea Medicină Internă, prezintă, în mod sistematic, metoda practicată, care valorifică bogatul repertoriu al Creației: sacroterapia, apifitoterapia, aromaterapia, dietoterapia, hidroterapia, helioterapia, argiloterapia, exercițiul fizic, cărbunoterapia și reflexoterapia.

Metoda practicată, devenită un veritabil brand edenic, a adus multe binecuvântări unui segment important de pacienți care au beneficiat de pe urma acestui tratament, așa cum mărturisesc o parte din ei, în carte, în capitolul “Ecouri peste timp”. La sfârșitul cărții, sunt prezentate trusa de urgență în apifitoterapie, plantele medicinale (146 de plante), în 17 limbi și iconografia color a majorității plantelor utilizate de autor. Prețul cărții este de 200 RON).